KABEL EN HET STIJVE ONDERHOUD VAN DE SYSTEMEN VAN DE CONTROLE

De kabel en het stijve onderhoud van controlesystemen omvatten inspectie om daadwerkelijke en potentiële tekorten te ontdekken, onderhoudend met smeermiddelen, en correctie van gemelde defecten en tekorten. De defecten die in controlesystemen voorkomen omvatten verzwakte en losgemaakte lagers, onnatuurlijke strakheid (het binden), en gebroken of beschadigde componenten.

De installatie van de figuur 9-18.Stabilizer throwboard.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons