DE ANALYSE VAN HET PROBLEEM

De analyse van het probleem van de vluchtleidingssystemen vereist de zelfde systematische benadering zoals een ander hydraulisch systeem. In vele gevallen, worden de defecten afgeschreven met onjuiste correctieve acties betreffende de vorm van de onderhoudsactie (MAF). De correctieve actie, kon niet dupliceren, of de Vervangen Veronderstelde Component, resulteert vaak in een herhalingsdiscrepantie of een verlies van de vliegtuigen. De grongigheid in het bepalen van de oorzaak van een defect kan niet worden te sterk benadrukt. De analyse van het probleem van de vluchtleiding zal volledige samenwerking met andere het werkcentra vereisen die bij de operationele controles betrokken zijn. De meeste vluchtleidingssystemen hebben elektroinput, evenals mechanische input van automatische piloot, automatische vluchtleidingssystemen, of stabiliserende vergrotingssystemen. De input veroorzaakt nu en dan de onregelmatige en/of misleidende kenmerken van de vliegtuigenvlucht. De kenmerken van de vlucht kunnen worden verkeerd geïnterpreteerd, en het resulterende verslag in het gedeelte van de vliegtuigendiscrepantie van het het verslagboek van de vliegtuigenvlucht kan vaag of misleidend zijn. Om verder inzicht betreffende de vage discrepantie te bereiken, zou de onderhoudsbemanning de loods moeten vragen die het defect ervoer.

Het isoleren van het mechanische en hydraulische gedeelte van het vluchtleidingssysteem van systemen die automatische input verstrekken zal dienen om het daadwerkelijke probleemgebied aan te wijzen. MIM verstrekt de analysehulp van het het oplossen van problemenprobleem en aangewezen schema's. MIM staat voor het systematische vertrekken van het systeem en de bijbehorende componenten toe. In één of andere MIMs is deze hulp algemeen van aard en beperkt tot de gemeenschappelijkere oorzaken van mislukking. Verscheidene MIMs combineert de operationele controleprocedures met de hulp van de probleemanalyse. De stappen van de controleprocedures worden uitgevoerd in stijve opeenvolging, en om het even welke discrepantie moet worden verbeterd alvorens aan de volgende stap te werk te gaan.

Een grondige kennis van het systeem in kwestie en verenigbaar gebruik van de mechanische en hydraulische schema's zal het proces van de probleemanalyse bevorderen. De bovenmatige die tijd voor het oplossen van problemen wordt vereist zou op een afzonderlijke VIDS/MAF moeten worden gedocumenteerd. Dit zal de daadwerkelijke reparatietijd van het oplossen van problementijd scheiden. Afzonderlijke VIDS/MAFs verstrekken nauwkeurigere inputinformatie aan de Gegevens van het Onderhoud Meldend Systeem.

Wanneer het defect is bepaald en verbeterd, zou het volledige systeem operationeel moeten worden getest. Het testen zou op al wijze van verrichting moeten voorkomen om systeemintegriteit te verifiëren. De de verzekeringsinspectie van de kwaliteit tijdens reparatievooruitgang, die en van het eindproduct is een must testen. Wanneer voorgeschreven in de toepasselijke periodieke kaarten van de onderhoudsinformatie, zijn de vereisten van de testvlucht verplicht. De testvlucht wordt proef geïnformeerd door een gekwalificeerde kwaliteitsverzekering representatief betreffende de aard van de gevoerde discrepantie en de correctieve actie.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons