DE METHODES VAN DE INSPECTIE VAN DE SCHADE

Er zijn vele methodes beschikbaar voor de plaatsbepaling van en de evaluatie van de schade. Ideaal gezien, zou de snelste methode die betrouwbaar het aangewezen type en de grootte van tekort zal vinden moeten worden aangewend aangezien de terugkomende kosten waarschijnlijk belangrijker dan nonrecurring apparatuur verwervingskosten zullen zijn. Enkele te bespreken inspectiemethodes zijn visuele inspectie, kraantest, Röntgenstraal, en ultrasone inspectiemethodes.

Visuele Inspecties

De visuele inspecties zijn een methodisch onderzoek naar tekorten, controlerend duidelijke schade. Verdacht ben van om het even welke inkeping, deuk, of verfspaander omdat er onderliggende schade kan zijn. Vele soorten tekorten, zoals effectschade, corrosie, en losmaking, kunnen niet door visuele alleen inspecties worden ontdekt.

Het Testen van de kraan

Een kraantest wordt gebruikt samen met een visuele inspectie, en is een elementaire benadering van plaatsbepalingsdelaminations, disbonds, kernschade, water, of corrosie. Het onttrekken zou met een kleine hamer over het gewicht van de V.S. 50 centmuntstuk moeten worden gedaan. Een saai of dood geluid wijst erop dat één of andere losmaking of disbond bestaat. Een duidelijk, scherp geluid wijst op een stevige structuur. Testen van de kraan is beperkt tot het vinden van tekorten dicht bij de oppervlakte, en is ondoeltreffend op gebied van scherpe contouren en verandert in vorm.

De Inspecties van de röntgenstraal

De inspecties van de röntgenstraal gebruiken het zelfde basisproces dat een tandarts aan de tanden van de Röntgenstraal gebruikt. De het doordringen macht van de straling wordt gebruikt om het binnenland van voorwerpen te openbaren en het te registreren op film. De tekorten in materiaal veranderen hoofdzakelijk de dikte van het materiaal, waarbij de graad van absorptie van straling wordt veranderd. Meer straling gaat door het dunnere gebied van een deel over, en verschijnt als verdonkerd gebied op de ontwikkelde film.

Ultrasone Inspecties 

De ultrasone inspecties gebruiken correcte golffrequenties hoger dan het menselijke hoorzittingsniveau, boven 20.000 Herz, om het deel te doordringen. Het meet de tijd de overgebrachte correcte golven om door het voorwerp nemen over te gaan en aan de ontvanger terug te keren. De signalen worden veranderd in een vertoning op een kathodestraalbuis die een middel verstrekt om tekorten te interpreteren. De nauwkeurige resultaten zijn afhankelijk van een ervaren exploitant, een schone oppervlakte, bekende normen van deelbouw, en een herhaalbaarheid van aanwijzingen.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons