De HoofdCilinder van Goodyear

Een schemamening van de hoofdcilinder Goodyear wordt getoond in figuur 12-23. De vloeistof wordt gevoed door ernst aan de hoofdcilinder van een extern reservoir. De vloeistof gaat door de haven van de cilinderinham en het compenseren haven binnen en vult de hoofdcilinder voor de zuiger gieten en de vloeibare lijn die tot de rem aandrijvende cilinder leiden.

De inschrijving van het rempedaal, dat met de hoofdcilinderzuigerstang verbonden is veroorzaakt de zuigerstang om de zuiger binnen het hoofdcilinderafgietsel naar voren te schuiven. Een lichte voorwaartse beweging blokkeert de het compenseren haven, en de opbouw van druk begint. Deze druk wordt overgebracht aan brak assemblage. Wanneer het rempedaal wordt vrijgegeven en WEG aan terugkeert plaats, de de lenteduwen van de zuigerterugkeer de voorzuigerverbinding en de zuiger terug naar hoogtepunt VAN positie tegen het einde van de zuigerterugkeer. Deze actie ontruimt opnieuw de het compenseren haven. De vloeistof die in de remassemblage en de rem verbindingslijn werd bewogen wordt dan geduwd terug naar de hoofdcilinder door de remzuiger aangezien de zuiger aan WEG plaatst door de druk van de de terugkeerlentes van de remzuiger is teruggekeerd.

Om het even welk druk of bovenmatig volume van vloeistof zijn verlicht door de het compenseren haven en geven aan het vloeibare reservoir terug. De het compenseren haven verzekert tegen het slepen of gesloten remmen.

Als om het even welke vloeistof terug van de voorzuigerverbinding toe te schrijven aan lekkage wordt verloren, wordt het automatisch vervangen met vloeistof van het reservoir door ernst. Om het even welke die vloeistof voor de zuiger van lekken in de lijn of bij de rem wordt verloren wordt automatisch vervangen door de havens van het zuigerhoofd, en rond de lip van de voorzuigerverbinding wanneer de zuiger de terugkeerslag aan het hoogtepunt VAN positie maakt. De voorzuigerverbinding functioneert als verbinding slechts tijdens de voorwaartse slag. Deze automatische vloeibare vervangingsregelingen houden altijd de hoofddiecilinder, de rem verbindingslijn, en de remassemblage volledig van vloeistof wordt voorzien zolang er in het reservoir vloeibaar zijn.

De achterzuigerverbinding verzegelt het uiteinde op elk moment van de cilinder om lekkage van vloeistof te verhinderen. De flexibele rubberlaars dient om stof slechts weg te houden.

De maatregel wordt voor het sluiten van de remmen voor parkeren door pal-type een slot getroffen in de mechanische aaneenschakeling tussen de hoofdcilinder en het rempedaal wordt gebouwd dat. Om het even welke die verandering in het volume van vloeibaar, wegens uitbreiding terwijl de parkerenrem is wordt, door de lente behandeld in de aaneenschakeling wordt opgenomen. De remmen worden door toepassing van voldoende druk op de rempedalen geopend om de pal leeg te maken.

De systemen die van de rem de hoofdcilinder Goodyear aanwenden moeten vanaf top down worden afgetapt. In geen geval indien aftappend van bottom up worden geprobeerd, omdat het onmogelijk is om de lucht in rug van de zuigerverbinding te verwijderen. Het aftappen de verrichtingen zijn geregeld later in dit hoofdstuk.

Blij maak HoofdCilinder

De gladden hoofdremcilinder bestaat uit een cilinderlichaam, klep, zuiger, zuigerstang, de terugkeerlentes, en een eindeassemblage, zoals aangetoond in figuur 12-24. De zuigerstang breidt zich door de klep, de zuiger, de eindeassemblage, en de terugkeerlentes uit, en door een oogbout aan brak wapen op het leidraadpedaal aangesloten. Wanneer de cilinder in neutraal is, is de klep niet gezet. De vloeistof van een onafhankelijk remreservoir gaat de haven van het cilindersreservoir in. De vloeistof die deze haven ingaan wordt toegestaan om door de zuiger te vloeien en de lagere kamer te vullen.

Wanneer het leidraadpedaal door teendruk wordt ingedrukt, wordt de zuigerstang naar beneden getrokken, veroorzakend de klep aan zetel en dicht dwingt de zuigeropening, Deze beweging ook vloeistof in de lijn van de remmendruk aan de radremassemblage, waarbij de remmen worden toegepast.


 

Figuur 12-24. - Blij maak hoofdremcilinder.

Wanneer de pedaaldruk wordt vrijgegeven, komen de lentes de klep en de zuiger op hun neutrale positie terug. De intrekkende zuiger van de remassemblage dwingt de terugkeer vloeibare rug door de zuigeropening aan het remreservoir.

 

Figuur 12-25. --Het systeem van de de verhogingsrem van de macht.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons