HOOFDSTUK 10

ROTARY-WING SYSTEMEN VAN DE VLUCHTLEIDING

De Doelstelling van het hoofdstuk: Op voltooiing van dit hoofdstuk, zult u een het werk kennis van de theorie van verrichting en de onderhoudseisen ten aanzien van rotary-wing (helikopter) vliegtuigen hebben.

De helikopter is een essentieel deel van zeeluchtvaart geworden. De helikopter, ook als rotary-wing vliegtuig wordt gekend, heeft vele militaire toepassingen die. Het heeft anti-onderzeeër- oorlogvoering (ASW) en onderzoeks en reddings, evenals mijnenvegen en amfibische van oorlogvoeringsfuncties functies. De voordelen van de helikopter over conventionele vliegtuigen zijn dat de lift en de controle van voorwaartse snelheid vrij onafhankelijk zijn. Een helikopter kan vooruit, achteruit, zijdelings vliegen, of in stationaire vlucht boven de grond (hang) blijven. De helikopters vereisen geen banen voor starts of landing. De dekken van kleine schepen of open gebieden verstrekken een adequaat het landen gebied.

ROTARY-WING THEORIE VAN VLUCHT

Het leren Doelstelling: Erken de principes van aërodynamica eigenaardig aan de vlucht van rotary-wing vliegtuigen.

De zelfde fundamentele aërodynamische principes zijn op rotary-wing vliegtuigen van toepassing als fixed-wing vliegtuigen. Het belangrijkste verschil tussen de twee types van vliegtuigen is op de manier de lift voorkomt. Het fixed-wing vliegtuig krijgt zijn lift van een vaste draagvlakoppervlakte. De helikopter krijgt lift van roterende draagvlakken genoemd rotorbladen. De woordhelikopter komt uit het Griekse woorden betekenen roterend vleugel. Een helikopter gebruikt één of meerdere rotoren met motor, waarvan het lift en aandrijving krijgt.

De belangrijkste rotor van een helikopter bestaat uit twee of meer rotorbladen. De draagvlakken van een helikopter zijn volkomen symmetrisch. Dit betekent dat de hogere en lagere oppervlakten gelijk zijn. Dit feit is één van de belangrijkste verschillen tussen een fixed-wing vliegtuigendraagvlak en het helikoptersdraagvlak. Het draagvlak op een fixed-wing vliegtuig heeft een grotere welving op de hogere oppervlakte dan op de lagere oppervlakte. De welving van het helikoptersdraagvlak is het zelfde op beide oppervlakten. Zie figuur 10-1. De helikopters hebben symmetrische draagvlakken omdat het drukmiddelpunt over zijn oppervlakte zich niet zou moeten bewegen. Voor het fixed-wing draagvlak, vóór en na beweegt het drukmiddelpunt zich, volgens de snaarlijn. Het drukmiddelpunt verandert met veranderingen in de hoek van aanval. Als dit type van draagvlak op een rotary-wing vliegtuig was, zou het de rotorbladen om veroorzaken niet controleerbaar te springen rond. Met het symmetrische draagvlak, bestaat dit ongewenste effect niet. Het draagvlak, wanneer geroteerd, reist regelmatig door de lucht. De lift van de rotor kan door één van beiden van twee theorieën worden verklaard. De eerste theorie gebruikt wet Newtons van impuls. De lift vloeit uit naar beneden het versnellen van een massa van lucht voort. Deze actie is gelijkaardig aan straalduw, die zich door een massa van lucht uit te versnellen de uitlaat ontwikkelt. De tweede theorie is de theorie van het bladelement. De luchtstroom meer dan een draagvlaksectie (bladelement) van het rotorblad handelt het zelfde als het op een fixed-wing vliegtuig doet. De eenvoudige impulstheorie bepaalt slechts het liftkenmerk, terwijl de theorie van het bladelement zowel lift als belemmeringskenmerken geeft. Deze theorie geeft ons een vollediger beeld van alle krachten handelend op een rotorblad.

De lift verandert door de hoek van aanval of hoogte van de rotorbladen te verhogen. Deze actie produceert genoeg lift om de helikopter op te heffen van de grond en het te houden in de lucht. Voor een helikopter, wanneer de rotor draait en de bladen nul hoek van aanval, nr bedragen


Figuur 10-1.Center van druk.

de lift wordt ontwikkeld. Deze eigenschap voorziet de loods van volledige die controle van de lift door de rotorbladen wordt ontwikkeld.

HET GEBIED VAN DE ROTOR

Één gemaakte veronderstelling is dat de lift van het volledige gebied van de rotorschijf afhangt. Het gebied van de rotorschijf is het gebied van de cirkel, de straal waarvan aan de lengte van het rotorblad gelijk is. De ingenieurs bepaalden dat de lift van een rotor in verhouding tot het vierkant van de lengte van de rotorbladen is. De wenselijkheid van de grote gebieden van de rotorschijf is gemakkelijk duidelijk. Nochtans, groter het gebied van de rotorschijf, groter (hij sleept, die in de behoefte aan grotere machtsvereisten resulteert.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons