STABILISATOREN

De verwijdering en de installatie van stabilisatoren zijn gelijkaardig, in de meeste gevallen, aan dat van vleugels en vleugelpanelen. Op vele vliegtuigen is de horizontale stabilisator een beweegbaar draagvlak, controleerbaar van de cockpit. Op sommige van deze vliegtuigen, wordt het gebruikt samen met de liften om longitudinale controle bij sonische snelheden te handhaven waar de liften een tendens hebben om hun doeltreffendheid te verliezen. Op andere vliegtuigen dient de beweegbare horizontale stabilisator twee doelen dienend van liften en stabilisatoren en, in vele gevallen, als stabilator bedoeld.

Sommige vliegtuigen hebben een empennage of een staartgroep die uit alle-beweegbare horizontale stabilisatoren en één enkele alle-beweegbare verticale stabilisator bestaan. Deze vliegtuigen hebben liften of geen leidraad.

De verwijdering en de installatie van stabilisatoren, als dat van de vleugel, zijn belangrijke banen en moeten zorvuldig worden verwezenlijkt en dichte supervisie. De geleidelijke instructies van de verwijdering en de installatie van stabilisatoren zijn ook inbegrepen in de sectie van „Casco's“ van toepasselijke MIM. Veel van de algemene die voorzorgsmaatregelen onder „Verwijdering en Installatie van Vleugels worden vermeld“ zijn ook op stabilisatorverwijdering en installatie van toepassing.

DE OPPERVLAKTEN VAN DE VLUCHTLEIDING

Het is soms noodzakelijk om controleoppervlakten te verwijderen uit vliegtuigen aan reparatie of hen te vervangen. De instructies in de volgende paragrafen worden voorgesteld zijn algemene instructies, van toepassing op verscheidene types van vliegtuigen dat. Voor specifieke instructies en voorzorgsmaatregelen, zou u MIM altijd moeten raadplegen alvorens een controleoppervlakte uit om het even welke vliegtuigen te verwijderen.

De verwijdering van een controleoppervlakte niet moeten zou worden geprobeerd tot het vliegtuig in een hangaar geplaatst wordt of een gebied tegen de wind wordt beschermd die. Alvorens om het even welke controleoppervlakte wordt verwijderd uit de vliegtuigen, zou het met het dienstaantal vliegtuigen en de plaats van de controleoppervlakte op de vliegtuigen moeten worden geëtiketteerd.

De eerste stap is de toegangsdekking en de stroomlijnkap te verwijderen. Om het verlies van deze delen te verhinderen, zouden zij moeten worden verlaten aan de vliegtuigen in bijlage door één schroef of door een stuk van veiligheidsdraad. De andere schroeven zouden in een container moeten worden gezet om hen worden verloren te verhinderen.

Maak draden plakkend, elektroschakelaars, en controleaaneenschakeling los. Alvorens kabelaaneenschakeling los te maken, zou u de spanning bij de geschiktste spanschroef moeten verlichten. Daarna, steun de volledige controleoppervlakte, of mechanische steunen, op zulk een manier om al lading van de scharnieren manueel of met te verwijderen. Verwijder de scharnierbouten door een houten hamer en messingsspeld te gebruiken. De controleoppervlakte zou moeten worden gesteund en alle scharnieren gehouden in groepering tot de laatste scharnierbout is verwijderd. Voor lange controIoppervlakten, kan het noodzakelijk zijn om de scharnierbouten met afwijkingsspelden te vervangen om de scharnieren gericht te houden terwijl het verwijderen van de resterende scharnierbouten.

De oppervlakten van de controle zijn soms in bijlage met de scharnieren van de pianodraad. De verwijdering van de pianodraad kan worden verwezenlijkt door het verwijderen van de einden, één eind van de draad in de klem van een handboor te beveiligen, en de draad met de boor te roteren terwijl het terugtrekken van het.

Het bovenmatige spinnen zal een het dragen effect op het scharniermateriaal hebben en zou moeten worden vermeden. Het hergebruik van de draad van de pianoscharnier is niet veilig; daarom zou om het even welke verwijderde draad moeten worden verworpen.

Nadat alle scharnieren worden losgemaakt, verwijder de controleoppervlakte uit de vliegtuigen en steun het zorgvuldig om schade aan de de scharniersteunen en het grenzen aan oppervlakten te verhinderen. Alvorens te installeren de scharnieren om hen worden verloren of wordt beschadigd te verhinderen. Vervang de scharnierbouten in controleoppervlakte, controleer het identificatieplaatje om zijn juiste plaats op de vliegtuigen te bepalen. Plaats de oppervlakte zorgvuldig in positie. U zou moeten ervoor zorgen dat alle scharniergaten behoorlijk worden gericht. De spelden van de afwijking kunnen worden gebruikt om de gaten te richten. Met de correct gesteunde controleoppervlakte, installeer de scharnierbouten. Voor een oppervlakte in bijlage door de draad van de pianoscharnier, zou een nieuwe draad moeten worden gebruikt. Nadat een controleoppervlakte wordt geïnstalleerd, verbind de controleaaneenschakeling en controleer het optuigen van het systeem.

Sommige vluchtleidingsoppervlakten worden in evenwicht gebracht op het tijdstip van vervaardiging door compenseren aan de binnenkant van de voorrand van de controleoppervlakte toe te voegen. Dit evenwicht moet (binnen bepaalde tolerantie) door het de dienstleven van de controleoppervlakte worden gehandhaafd omdat de opwinding of de dynamische schommeling van deze oppervlakten tijdens de vlucht niet wenselijk zijn. De tolerantie van het saldo wordt altijd gespecificeerd in het handboek van de vliegtuigen structurele reparatie.

De groepering van de cascostructuur betekent controlerend de positieverhouding van elke belangrijke groep van de componentthevleugel, staartgroep, en fuselage groep-aan andere. De groepering van het casco is belangrijk aangezien het met de aërodynamische prestaties van de vliegtuigen direct verwant is. De verkeerde opstelling kan de vluchtkenmerken van de vliegtuigen beïnvloeden, en bijgevolg, de efficiency van de proef-vliegtuigencombinatie.

Om deze reden en voor het bepalen van als om het even welke verborgen structurele mislukkingen bestaan, zou een groeperingscontrole moeten worden uitgevoerd wanneer een vliegtuig bovenmatige gs tijdens de vlucht heeft ontmoet, wanneer het harde landen is ervaren, of wanneer het vliegtuig aan uitgebreide schade is onderworpen.

De behoefte aan een groeperingscontrole na uitgebreide schade is eerder duidelijk; nochtans, is dit niet noodzakelijk zo in situaties waar het vliegtuig de grens overschrijdt van het gontwerp of waar het harde landen is ervaren. De groeperingscontrole in deze omstandigheden kan schade blootstellen die anders zou kunnen ongemerkt gaan.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons