HET BUIGEN VAN DE BUIS

De doelstelling in buis het buigen is een vlotte kromming te verkrijgen zonder de buis af te vlakken. De aanvaardbare en onaanvaardbare krommingen worden getoond in figuur 6-9. Het buigen van de buis wordt gewoonlijk gedaan door een mechanische of met handbediening buisbuigmachine te gebruiken. In geval van nood, kan het zachte, nonheat-behandelde aluminiumbuizenstelsel kleiner dan 1/4 duim in diameter door hand worden gebogen om de gewenste straal te vormen.De krommingen van de figuur 6-9.Tubing.Het buizenstelsel van de figuur 6-10.Bending met buisbuigmachine met handbediening.

De Buigmachine van de Buis van de hand 

De buisbuigmachine met handbediening die, in figuur 6-10 wordt getoond, bestaat uit een handvat, straalblok, klem, en een diabar. De handvat en diabar wordt gebruikt als hefbomen om het mechanische voordeel te verstrekken noodzakelijk om buizenstelsel te buigen. Het straalblok is duidelijk op graden van kromming die zich van 0 tot 180 graden uitstrekken. De diabar heeft een teken dat met het nul teken op het straalblok wordt opgesteld. De buis wordt opgenomen in de buisbuigmachine, en na het opstellen van de tekens, wordt de diabar rond bewogen tot het teken op de diabar de gewenste graad van kromming op het straalblok bereikt. Zie figuur 6-10 voor de zes procedurestappen in buis die met de buisbuigmachine met handbediening buigen.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons