DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET CENTRUM VAN HET WERK

Alle supervisors van het het werkcentrum hebben specifieke verantwoordelijkheden onder TCP. Alle hulpmiddelcontainers zouden een slot moeten hebben en als deel van hun inventaris sluiten. De supervisor zou van de plaats van elke containers zich bewust moeten zijn sluit en heeft een manier om hen te controleren. Wanneer het werk vanaf de het werkruimten (bijvoorbeeld, de vluchtlijn/het vluchtdek) moet worden voltooid, zouden de volledige hulpmiddelcontainers, niet een handvol hulpmiddelen, aan de baan moeten worden genomen. Als meer hulpmiddelen dan nodig zijn bevat de hulpmiddelcontainer, kunnen de hulpmiddelmarkeringen worden gebruikt om hulpmiddelen van andere hulpmiddelcontainers in het het werkcentrum of van een ander het werkcentrum te controleren. Het volgende is een lijst van extra verantwoordelijkheden van de supervisor van het het werkcentrum:

1. Op taaktaak, neem nota van het aantal van de hulpmiddelcontainer op exemplaar 1 van VIDS/MAF, links van de geaccumuleerde sectie van het werkuren. Een gezichtsinventaris zal door de technicus vóór aanvang van elke taak worden geleid, en alle tekorten zullen worden genoteerd. Elke maatregel moet worden getroffen om ervoor te zorgen dat de ontbrekende hulpmiddelen geen oorzaak van FOD worden. De inventarissen zullen ook uitgevoerd worden vóór een verschuivingsverandering, wanneer de het werkonderbreking voorkomt, nadat het onderhoud is voltooid, en alvorens operationele systemen te leiden controleert op de apparatuur. 

2. Wanneer alle hulpmiddelen rekenschap worden gegeven van en alle onderhoudsacties zijn voltooid, de de supervisortekens van het het werkcentrum VIDS/MAF, die dat het onderhoud betekenen is voltooid en dat alle hulpmiddelen rekenschap zijn gegeven van.

3. Als om het even welk hulpmiddel om tijdens de vereiste inventarissen wordt gevonden te missen, leid een direct die onderzoek voorafgaand aan het melden van het werk of het ondertekenen van VIDS/MAF wordt voltooid. Als het hulpmiddel niet kan worden gevestigd, breng de onderhoudsambtenaar of hulponderhoudsambtenaar via de supervisor van het het werkcentrum en de onderhoudscontrole op de hoogte om ervoor te zorgen dat het vliegtuig of de apparatuur niet worden vrijgegeven.

Als het hulpmiddel niet na het onderhoudsambtenaren geleide onderzoek kan worden gevestigd, zal de persoon die het onderzoek doen persoonlijk een verklaring in het blok van de Correctieve Actie van VIDS/MAF ondertekenen dat een verloren hulpmiddelonderzoek werd geleid en dat het hulpmiddel niet kon worden gevonden. Later, zal het normale VIDS/MAF voltooiingsproces worden gevolgd.

De boordwerktuigkundige/bemanningsleider (hogere onderhoudsmens in afwezigheid van een toegewezen die bemanningsleider) zal tijdens de vlucht de verantwoordelijkheden van de supervisor van het het werkcentrum van toepassing op TCP in het geval van onderhoud opnemen of onderhoud op de vliegtuigen wordt uitgevoerd bij buiten huispost.

BEROEPS VOORLICHTING

Het leren Doelstelling: Identificeer bronnen van informatie betreffende gevaren binnen de AM classificatie en erken termijnen van toepassing op gevaarlijke situaties en materialen.

Vele verschillende materialen worden gebruikt in de werkplaats. Wat zijn gevaarlijk. U moet het weten waar te om informatie terug te winnen over deze die materialen in en rond zeevliegtuigen worden gebruikt. MIMs geeft informatie over correcte onderhoudspraktijken, maar kan volledige informatie betreffende noodzakelijke veiligheidspraktijken niet altijd geven.

Het programma van de Marine van de BeroepsVeiligheid en van de Gezondheid (NAVOSH) werd gevestigd om arbeiders over gevaren en de maatregelen te informeren noodzakelijk om hen te controleren. Het Ministerie van Defensie heeft het Gevaarlijke Materiële Systeem van de Informatie opgezet (HMIS), dat wordt ontworpen om, gegevens te verwerven op te slaan en te verspreiden over gevaarlijk die materiaal voor gebruik wordt verkregen. De primaire bron voor u om de noodzakelijke informatie vóór het beginnen van met om het even welke verrichting te krijgen die het gebruik van gevaarlijk materiaal impliceren is het Materiële Blad van de Gegevens van de Veiligheid (MSDS). MSDS, als Vorm osha-20 wordt bekend, wordt getoond in figuur 3-2 die. Deze informeert de negen-sectie vorm u over gevaren in kwestie die, symptomen van blootstelling, veiligheidsmaatregelen, en procedures worden vereist om in het geval van morserijen, brand, te sterke blootstelling, of andere noodsituatiesituaties worden gevolgd. Het behoud van veilige en gezonde het werk voorwaarden is een ketting-van-bevel verantwoordelijkheid. De implementatie begint met de individuele zeeman en breidt zich tot de bevelhebbende ambtenaar uit. Zijn de ketting-van-bevel verantwoordelijkheden behandeld in OPNAVINST 5100.19B en OPNAVINST 5100.23B.

De het centrumsupervisors van het werk zijn verantwoordelijk voor het personeel van het het opleidende werkcentrum in het gebruik van MSDS. Voorts moeten zij ervoor zorgen dat het personeel onder hun supervisie op de gevaren verbonden aan het materiaal is opgeleid en uitgerust met de juiste beschermende apparatuur voorafgaand aan het gebruiken van om het even welke gevaarlijke materialen geweest.

Alle secties van de vorm MSDS zijn belangrijk, en bevatten informatie om een taak te verwezenlijken zonder schade aan apparatuur of personeel te veroorzaken. Zorg altijd ervoor dat u correcte MSDS met het materiaal gebruikt die worden gebruikt. U zou MILSPEC, het deelaantal, federale het voorraadaantal, en de naam van themanufacturer moeten controleren. Gebruik nooit MSDS met verschillende fabrikanten. De formule voor een bepaald product kan verschillen en nog aan de specificatiesvereisten voldoen. De behandeling en de veiligheidsvoorschriften zullen effectief gebaseerd op verschillende fabrikanten veranderen.

De Waarde van de Grens van de drempel (TLV) in secties II en V van MSDS wordt gevestigd door de Amerikaanse Conferentie van Regerings Industriële Hygiënisten (CGIH). TLVS verwijzen naar concentraties in de lucht van een substantie en vertegenwoordigen voorwaarden dat bijna alle arbeiders kunnen worden blootgesteld, dag na dag, zonder ongunstige gevolgen. U zou de gevolgen van te sterke blootstelling en de noodsituatieprocedures moeten kennen voorafgaand aan het gebruiken van om het even welk materiaal worden vereist dat.

Wij zijn onderwezen over onverenigbaarheid, zoals zich het mengen van olie en zuurstof. Sectie VI (de Gegevens van de Reactiviteit) van MSDS bevat een lijst van te vermijden materialen en voorwaarden die speciale gevaren kon veroorzaken. De snelle schoonmaakbeurt van morserijen en lekken zal de kans van personeel en het milieu verminderen die worden berokkend. Sectie VII (de Procedures van de Morserij of van het Lek) van MSDS maakt een lijst van de vereiste stappen om voor schoonmaakbeurt en juiste verwijderingsmethodes worden genomen.

U zou moeten vertrouwd maken en sectie VIII (Speciale Beschermende Informatie) van MSDS naleven. Zo doende, zult u en anderen zich tegen gevaarlijke blootstelling beschermen. Sommige beschermende apparatuur zijn complex en vereisen speciale opleiding in juiste gebruik en zorg. Gebruik nooit een ademhalingsapparaat dat u niet om bent mees-getest te dragen. Controleer altijd om te zien dat de geïnstalleerde patroon aan de vereisten van MSDS voldoet. Als u een ademhalingsapparaat gebruikt bent u niet opgeleid voor of gepast aan, of met de verkeerde geïnstalleerde patroon, kan het aan uw gezondheid zo gevaarlijk zijn zoals dragend geen bescherming bij allen.Figuur 3-2. - Het materiële blad van veiligheidsgegevens.


Figuur 3-2. - De materiële veiligheidsgegevens sheetContinued.


Figuur 3-3. - De kenmerken van de lijn.

U moet bewust zich van woordgebruik en bedoelde betekenis zijn zoals behoort tot gevaarlijke apparatuur en/of voorwaarden. Deze termijnen worden in de meeste technische die handboeken gebruikt op de Marine worden voorbereid.

Het volgende is een lijst van de woorden en de definities van het veiligheidsgevaar aangezien zij in de meeste zeeluchtvaart technische handboeken verschijnen.

WAARSCHUWING

Een gebruiksprocedure, een praktijk, of een voorwaarde, enz., die in verwonding of dood kunnen resulteren als niet zorgvuldig waargenomen of gevolgd.

VOORZICHTIGHEID

Een gebruiksprocedure, een praktijk, of een voorwaarde, enz., die in schade of vernietiging aan apparatuur kunnen resulteren als niet zorgvuldig waargenomen of gevolgd.

NOTA

Een gebruiksprocedure, een praktijk, of een voorwaarde, enz., die essentieel zijn te benadrukken.

ZAL is gebruikt slechts wanneer de toepassing van een procedure verplicht is.

INDIEN is gebruikt slechts wanneer de toepassing van een procedure wordt geadviseerd.

MEI en TE HOEVEN niet gebruikt te zijn slechts wanneer de toepassing van een procedure facultatief is. ZAL is gebruikt om op futurity slechts te wijzen, nooit om op om het even welke graad van eis ten aanzien van toepassing van een procedure te wijzen.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons