METAL-ARC LASSEN VAN HET GAS

Is metal-arc (GMA) lassen van het gas een proces dat fusie door met een elektrische boog tussen een voor consumptie geschikte draadelektrode en het werk te verwarmen veroorzaakt. De boog en

 

Figuur 15-47. - Het lassenapparatuur van GMA.

de las vulklei wordt beschermd van de atmosfeer door een gas, of een gas en een stroom. Het beveiligingsgas beschermt het gesmolten lasmetaal tegen oxydatie of verontreiniging door de omringende atmosfeer.

De voor consumptie geschikt-draadelektrode voor het lassen van GMA wordt gevoed door de toorts aan de lassenboog aan het zelfde tarief dat de hitte van de boog van het eind van de elektrode smelt. Het beveiligingsgas vloeit door de toorts aan het booggebied. Het het smelten tarief van de uitloperdraad hangt van het niveau van de lassenstroom af, maar moet het zelfde zijn als het het voeden tarief om een constante booglengte te handhaven. Dit betekent dat een constant evenwicht tussen het de lassenstroom en draad het voeden tarief moet worden gehandhaafd.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons