Het uit elkaar plaatsen en van de Rand Afstand

Uit elkaar plaatsen van de klinknagel, ook verwezen als klinknagelhoogte, is de afstand tussen de klinknagels in de zelfde rij, en van het klinknagelcentrum aan het klinknagelcentrum gemeten. De transversale hoogte is de afstand tussen de rijen van klinknagels, en van het klinknagelcentrum aan klinknagelcentrum gemeten. De afstand van de rand is de afstand van het centrum van de klinknagel aan de rand van het materiaal die worden vastgenageld.

 

Figuur 13-43. - De lengte van de klinknagel.

Er zijn geen specifieke regels die op elk geval of type van het vastnagelen van toepassing zijn. Er zijn, echter, bepaalde algemene regels die zouden moeten worden gevolgd.

HET UIT ELKAAR PLAATSEN VAN DE KLINKNAGEL. De klinknagel die (hoogte) uit elkaar plaatsen hangt van verscheidene factoren, hoofdzakelijk de dikte van het blad, de diameter van de klinknagels, en de manier af waarin het blad zal worden beklemtoond. Het uit elkaar plaatsen van de klinknagel zou nooit minder dan drie keer moeten zijn de klinknageldiameter. Het uit elkaar plaatsen is zelden minder dan vier keer de diameter noch meer dan acht keer de diameter.

TRANSVERSALE HOOGTE. Wanneer twee of meer rijen van klinknagels in een reparatiebaan worden gebruikt, zouden de klinknagels moeten worden gewankeld om maximumsterkte te verkrijgen. De afstand tussen de rijen van klinknagels wordt genoemd „transversale hoogte.“ De transversale hoogte is normaal 75 percent van bestaande klinknagelhoogte, maar zou nooit minder dan 2 1/2 keer moeten zijn de diameter.

DE AFSTAND VAN DE RAND. De randafstand voor alle klinknagels, behalve die met een gelijk hoofd, zou niet minder dan tweemaal de diameter van de klinknagelsteel noch meer dan vier keer moeten zijn de diameter van de klinknagelsteel. De gelijk-hoofd klinknagels vereisen een randafstand van minstens 2 1/2 keer de diameter. Als de klinknagels aan dicht bij de rand van het blad worden geplaatst, is het blad geschikt om vanaf de klinknagels te barsten of te trekken. Als zij te ver vanaf de rand worden geplaatst, is het blad geschikt om bij de rand te verschijnen.

NOTA: Voor de meeste reparaties, moet de algemene praktijk de zelfde klinknagel gebruiken die uit elkaar plaatsen die en de randafstand dat de fabrikant in het omringende gebied wordt gebruikt, of het structurele reparatiehandboek voor de bijzondere vliegtuigen kan worden geraadpleegd, Figuur 13-44 toont klinknagel het uit elkaar plaatsen en randafstand.

 

Figuur 13-44. - Het uit elkaar plaatsen van de klinknagel en randafstand.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons