DE FORMULE VAN DE TOELAGE VAN DE BEND

Door proefneming met daadwerkelijke krommingen in metalen, hebben de vliegtuigeningenieurs geconstateerd dat de nauwkeurige buigende resultaten door de volgende formule voor om het even welke graad van kromming te gebruiken uit 1 tot 180 zouden kunnen worden verkregen:

(0.0173 x R + 0.0078 x T)

Waar

R = de gewenste krommingsstraal,

x N =BA

T = de dikte van het materiaal, en

N = het aantal graden van kromming.

Verwijs naar Na 01-1A-1 voor de aangewezen lijsten van de krommingstoelage.

HET SCHERPE METAAL VAN HET BLAD

Zodra een project op het metaal is opgemaakt, de volgende stap is het aan vorm te snijden. Het type van scherpe te gebruiken apparatuur hangt hoofdzakelijk van het type en de dikte van het materiaal af. Een andere overweging is de grootte en het aantal te snijden stukken. Een paar vrij dunne stukken van betrekkelijk zacht metaal kunnen sneller met hand-in orde makende methodes worden gesneden. Maar voor hardere metalen, snellere output, en professionelere die resultaten, worden de machines voor doeleinden om metaal te snijden worden ontworpen gebruikt.

De machines aan het metaal van het besnoeiingsblad kunnen worden gebruikt in groupsmanually in werking gesteld en elektrische die twee worden verdeeld. Elke scherpe machine heeft een welomlijnde scherpe capaciteit die nooit zou moeten worden overschreden. Enkelen van de gemeenschappelijkere types die aan u beschikbaar kunnen zijn zijn beschreven in de vorige secties.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons