NDI Exploitanten

NDI de exploitanten zijn militair personeel e-4 en hierboven, of burgerlijk equivalent, die met succes opleiding hebben voltooid en verklaard om specifieke NDI taken uit te voeren gebruikend één of meer van de volgende methodes: vloeibare penetrant, wervelstroom, of magnetisch deeltje. NDI de exploitanten kunnen in IMAs worden toegewezen en worden gebruikt om specifieke publicatie-geleide NDI taken uit te voeren slechts wanneer de NDI werkbelasting de capaciteit toegewezen NDI technici overschrijdt. Elk geval van NDI exploitantgebruik bij I-Vlak onderhoud moet door ACC op de hoogte worden gemachtigd. De verzoeken om dergelijke vergunningen worden ingediend aan ACC via de aangewezen vleugel.

De basis NDI exploitant opleiding wordt verstrekt door NADEPs en NDI specialisten. Bij de opleiding niet beschikbaar is, kan ACCs de opleiding van NDI exploitanten door NDI technici in specifieke vloeibare doordringende uitrustingstoepassingen machtigen. NDI de de exploitantcertificatie/nieuwe homologatie worden verstrekt door NDI specialisten en NDI technici. Rccertification van NDI exploitanten wordt jaarlijks vereist. NDI de exploitanten bij I-Vlakke activiteiten moeten dicht door gekwalificeerde NDI technici en door QARs/CDQARs op de hoogte worden gecontroleerd. NDI de exploitanten zijn niet gemachtigd om radiografische of ultrasone apparatuur in werking te stellen. Zij kunnen, echter, worden gebruikt om NDI bij te staan technici die die apparatuur in werking stellen.

NDI de technici en de exploitanten moeten de NDI methode of methodes gebruiken waarvoor zij minstens twee keer elke maand worden verklaard, zoals blijk gegeven van door ingangen op hun het werkverslag (OPNAV 4790/140). Dit kan of door normale werkbelasting of praktijktoepassingen worden gedaan. In die gevallen waar de voorgeschreven vaardigheid niet 1 of meer maanden wordt gehandhaafd, kunnen de technici of de exploitanten vaardigheid herwinnen door praktijktoepassingen onder de supervisie van een verklaarde NDI technicus te maken, die nieuwe homologatie op bepaling van vaardigheid zal verstrekken. Het nalaten zal om vaardigheid 6 maanden voor NDI exploitanten en 12 maanden voor NDI technici te handhaven bijgewerkte opleiding voor nieuwe homologatie vereisen. NDI de technici die er niet in slagen om vaardigheid 3 jaar te handhaven zullen of meer het volledige omscholen vereisen. In alle gevallen die 6 maanden voor exploitanten en 12 maanden voor technici overschrijden, worden de vergunning voor bijgewerkte opleiding of het volledige omscholen aangevraagd van ACC op de hoogte.

De activiteiten die gemachtigd om zijn te verklaren/NDI technici recertify en de exploitanten moeten beheren

 

Figuur 15-1. - NDI CertificatieVerslag (OPNAV 4790/139).

aangewezen geschreven test aangaande de NDI methodes in kwestie. Het van Na 01-1A-16- handboek is de bron voor testvragen. Personeel die of recertified ook zal vereist worden om de capaciteit aan te tonen om NDI inspecties zoals aangewezen uit te voeren worden het verklaard. De doelstelling is het voldoende te verstrekken testen van de kandidaat om de persoon te verzekeren bekwaam is om NDIS te leiden.

De doeltreffendheid van het NDI programma kan door ontwikkeling van nieuwe NDI technieken/toepassingen door efficiënt en vindingrijk NDI personeel worden verbeterd. De nuttige nieuwe ontwikkelde technieken, zo, zullen aan aangewezen CFA voor approvaI en distributie aan andere vlootactiviteiten worden voorgelegd. Een informatieexemplaar wordt voorgelegd aan de ACC NDI specialist.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons