DE HAMER VAN DE PEN VAN DE BAL. De hamer van de balpen wordt soms bedoeld als machinistenhamer. Het is een hard-faced hamer van gesmeed hulpmiddelstaal dat wordt gemaakt. Zie figuur 13-1.

Figuur 13-1. Hamers.

Het vlakke eind van het hoofd wordt genoemd het gezicht. Dit eind wordt gebruikt voor de meeste het hameren banen. Het overkoepelde eind van de hamer wordt genoemd de pen. Het peneind is kleiner in diameter dan het gezicht, en is nuttig om op gebieden te slaan die voor het in te gaan gezicht te klein zijn. De de penhamers worden van de bal gemaakt in verschillende gewichten, gewoonlijk 4, 6, 8, en 12 ons en 1, 1 1/2, en 2 ponden. Voor het meeste werk, zullen het a1 1/2-pond en een 12 onshamer voldoende zijn.

HOUTEN HAMERS. Een houten hamer is een zacht-onder ogen gezien hamer. De houten hamers worden met hoofden geconstrueerd van messing, lood worden gemaakt, rolde strak stroken van ongelooide huid, plastiek, of plastiek met een loodkern voor toegevoegd gewicht dat.

Een plastic houten hamer, gelijkend op getoond die in figuur 13-1, is het type normaal in toolbox van AMS wordt gevonden. Het gewicht van het plastic hoofd kan zich van een paar ons aan een paar ponden uitstrekken; nochtans, wordt de grootte van de plastic houten hamer gemeten over de diameter van het gezicht. De plastic houten hamer kan voor het rechtmaken van dunne blad leiding of voor het installeren van klemmen worden gebruikt.   


De Verklaring van de privacy - de Informatie van Copyright. - Contacteer ons